TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kamenina

kamenina, vrsta keramike koja se dobiva pečenjem keramičkih glina, koje uz kaolinit i montmorilonit sadrže glinenac, kremen i druge onečišćujuće sastojke. Temperatura je pečenja do 1450 °C. Po poroznosti i finoći, kamenina je između obične lončarske (zemljane) keramike i translucentnoga neporoznog porculana. Proizvodi od kamenine se, osim za neke tehničke svrhe (glineni filtri, dijafragme), nakon pečenja prevlače glazurom i ponovno peku na nižoj temperaturi. Kamenina ima široku primjenu (posuđe, sanitarna oprema, podne ploče i dr.). Često se grublji proizvodi od manje kvalitetne sirovine i uz veći dodatak kremenoga pijeska, koji su i porozniji, nazivaju kamenština. – Posuđe i vaze od kamenine počeli su se izrađivati u XVIII. st. u Engleskoj (najznačajniji proizvođač Josiah Wedgwood).

Citiranje:
kamenina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30072>.