Kandler, Pietro

Kandler [ka'~], Pietro, talijanski povjesničar i arheolog (Trst, 23. V. 1804Trst, 18. I. 1872). Nakon studija prava u Padovi, Beču i Paviji, zajedno s odvjetnikom Domenicom Rossettijem, začetnikom tršćanskoga municipalizma, izdavao časopis Archeografo Triestino. Zaposlen potom u gradskoj upravi Trsta; od 1842. obnašao dužnost gradskog prokuratora. Usporedno se bavio arheologijom i poviješću Istre i Trsta te prikupljao pisane izvore i istraživao arhivsko gradivo o tome kraju. Rezultate istraživanja i rasprave objavljivao je u tjedniku L’Istria (1846–52) i časopisu La Provincia dell’Istria (od 1867. do smrti), a svoje političke poglede u reviji La Favilla. Njegov je najveći pothvat objavljivanje zbirke diplomatičkih izvora pod naslovom Istarski diplomatički zbornik (Codice diplomatico istriano, 1846–52), s gradivom od rimskoga doba do 1526. Objavio je srednjovjekovne statute Pule (1843), Poreča (1846), Trsta (1849), Buja (1850) te Novigrada i Rovinja (1851). Opsežno arhivsko gradivo objavio je i u monografijama: Bilješke iz povijesti Motovuna (Notizie storiche di Montona, 1875), Bilješke iz povijesti Pule (Notizie storiche di Pola, 1876), Piran–povijesna monografija (Pirano–monografia storica, 1879). Osobito su vrijedni njegovi arheološko-topografski zemljovidi Trsta i Istre. Njegovao je veze s istaknutim hrvatskim i europskim intelektualcima; dopisivao se s Th. Mommsenom (prilikom prikupljanja epigrafičkih podataka za Zbornik latinskih natpisaCorpus inscriptionum latinarum, 1863–73), surađivao je s I. Kukuljevićem Sakcinskim te bio počasni član Društva za jugoslavensku povjestnicu i starine u Zagrebu. Tršćanska povijesno-politička sredina smatrala ga je austrofilom i protivnikom iredentizma, pa je kraj života proveo u intelektualnoj izolaciji. Tek ga je suvremena talijanska historiografija prepoznala kao objektivnoga skupljača raznorodne građe o Istri i Trstu. Ostala djela: Bilješke iz povijesti Trsta i gradski vodič (Notizie storiche di Trieste e guida per la città, 1851), Upute za poznavanje povijesti Primorja (Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, 1855), Povijest tršćanskoga Vijeća vlastele od 1382. do 1809. s izvorima (Storia del Consiglio dei patrizi di Trieste dall’anno 1382 all’anno 1809 con documenti, 1858).

Citiranje:
Kandler, Pietro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30191>.