TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kantar

ilustracija
KANTAR, III. st. pr. Kr., Berlin, Staatliches Museum
ilustracija1ilustracija2

kantar (grč. ϰάνϑαρος), antička keramička ili metalna posuda za piće s dvjema nasuprotnim ručkama koje nadvisuju rub, te s postoljem u obliku noge. Kao oblik keramičke posude poznat je već u eneolitičkim kulturama maloazijskoga (Troja) i jugoistočnoga europskog prostora (bubanjsko-salkuçanska kultura). Klasičan oblik dobio je u radovima atičkih keramičara VI. i V. st. pr. Kr. (oslikani mitološkim prizorima). U grčkoj ikonografiji atribut je boga Dioniza. U helenističkom svijetu i u Rimskome Carstvu veliki kameni ili mramorni kantari krasili su vrtove.

Citiranje:
kantar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30238>.