TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kaolinit

kaolinit (prema kaolin), triklinski mineral iz skupine listićavih silikata (filosilikat) sastava Al2Si2O5(OH)4, mekan, bezbojan do bijel (kada je fino dispergiran u gustim agregatima); navlaženi je prah plastičan i može se oblikovati u željene oblike iz kojih pečenjem nastaju predmeti od finog porculana. Vrlo je raširen i čest mineral glina, nastao trošenjem ili hidrotermalnom alteracijom alumosilikata. Ležišta mogu biti na primarnome mjestu, npr. alterirani granit, ili na sekundarnome, nastala pretaloživanjem.

Citiranje:
kaolinit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30268>.