TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Karanovo

Karanovo [kara'~], selo u bugarskoj Trakiji, sjeverozapadno od Nove Zagore. Jedno od najvećih prapovijesnih višeslojnih naselja (telova) u Bugarskoj, stratigrafija kojega odražava kronološki slijed neolitičkih i eneolitičkih kultura na prostoru južne Bugarske i okolnih zemalja; eponim je neolitičke karanovske kulture. Sustavna iskopavanja izvedena su 1947–57 (Georgi Georgiev) te ponovo od 1981 (Stefan Hiller, Vasil Nikolov). U 12,5 m dubokom sloju izdvojeno je 7 kulturnih slojeva, svaki s nekoliko stambenih horizonata, u rasponu od ranoga neolitika do brončanoga doba: Karanovo I. i II. (rana i srednjoneolitička karanovska kultura), Karanovo III. (kasnoneolitička kultura Veselinovo), Karanovo IV. (kasnoneolitička kultura Kalojanovec), Karanovo V. (eneolitička kultura Marica), Karanovo VI. (eneolitička kultura Kodžadermen-Gumelniţa) i Karanovo VII. (ranobrončanodobna kultura).

Citiranje:
Karanovo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30414>.