STRUKE:

antikomutativnost

antikomutativnost (anti- + komutativnost), svojstvo neke binarne matematičke operacije da je rezultat suprotan ako operandi zamijene mjesta tj. operacija je antikomutativna ako za svaki par elemenata a, b vrijedi a · = – b · a. Primjerice, vektorski umnožak. (→ vektor)

Citiranje:
antikomutativnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3046>.