Karihman, Ferid

Karihman, Ferid, hrvatski i bošnjački književnik (Vlasenica, BiH, 14. XI. 1930). Za II. svjetskog rata iselio se s obitelji u Tursku, a potom u SAD, gdje je završio studij poslovnog upravljanja i doktorirao. Živi u Kolumbiji. Bio je suradnik Nikolićeve Hrvatske revije 1970-ih i 1980-ih. Piše kulturološke eseje, studije o islamskim prinosima hrvatskoj kulturi i pjesme. Priredio antologiju Soj i odžak ehli-Islama: zbirka pjesama o domu i rodu muslimana hrvatskog koljena i jezika (1974). Eseji i rasprave objavljivani u Hrvatskoj reviji pretiskani su mu u knjizi Hrvatsko-bošnjačke teme (1996).

Citiranje:
Karihman, Ferid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30496>.