Katalinić, Branko

Katalinić, Branko, hrvatski inženjer strojarstva (Starigrad Paklenica, 12. X. 1952). U Zagrebu diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (1976), gdje je kao asistent radio 1977–84., a doktorirao 1983. Od 1984. radi u Austriji, isprva u koncernu Philips, a potom na Tehničkome sveučilištu u Beču, gdje je profesor od 1996. Kao gostujući ili naslovni profesor predaje i na sveučilištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Mostaru te na dvadesetak drugih europskih i azijskih sveučilišta. Bavi se robotikom, njezinom implementacijom u proizvodnji te naprednim proizvodnim sustavima. Svoja znanja do sada je primijenio u razvoju nekoliko inovativnih tehnoloških koncepata za velike međunarodne koncerne, autor je triju knjiga te više od 100 znanstvenih radova. Urednik je, predsjednik ili pokretač nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa, udruga i inicijativa te koordinator ili voditelj niza međunarodnih znanstvenih projekata. Za svoja znanstvena i tehnička dostignuća nagrađivan je nagradama i priznanjima u četrnaest zemalja, nositelj je četiriju počasnih doktorata te postao počasnim državljaninom Republike Austrije.

Citiranje:
Katalinić, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30815>.