STRUKE:

kemijska reakcija

kemijska reakcija, proces pri kojem se tvari, međusobnim djelovanjem ili pod utjecajem fizikalnih uvjeta (toplina, električna struja, elektromagnetsko zračenje), bitno mijenjaju i gube svoja svojstva, a pritom nastaju nove tvari s potpuno drugačijim svojstvima. Tvari koje se tijekom reakcije troše (količina im se smanjuje) zovu se reaktanti, a one kojima se količina povećava, tj. koje reakcijom nastaju, zovu se produkti reakcije. Kemijska reakcija simbolički se prikazuje kemijskom jednadžbom, u kojoj su reaktanti navedeni formulama na lijevoj, a produkti formulama na desnoj strani jednadžbe. Prema tomu nastaju li kemijskom reakcijom složenije ili jednostavnije tvari, razlikuju se sinteza i analiza. Ciljano rastavljanje složenih spojeva na jednostavnije radi identificiranja strukture zove se razgradnja. Ako su svi reaktanti i produkti u istom agregacijskom stanju, reakcija je homogena, a ako nisu – heterogena. Taložnom reakcijom u otopini nastaje talog. Prema reaktantima, odn. produktima, reakcije se nazivaju specifičnim nazivima, npr. hidrogenacija, halogeniranje, ozoniranje, odn. kompleksiranje, hidratacija, dimerizacija, polimerizacija. Esterifikacijom esteri nastaju, a saponifikacijom se razlažu; neutralizacija je reakcija kiseline i baze do neutralnosti otopine. Prema mehanizmu reakcije se dijele na supstitucije, adicije i eliminacije, prema oksidacijskom stupnju reaktanta i produkta na oksidacije i redukcije ili zajedničkim nazivom redoks-reakcije. Ako u mehanizmu reakcije sudjeluju ioni, reakcija je ionska, ako sudjeluju radikali, zove se radikalska. S energijskoga stajališta reakcija koja teče sama od sebe spontana je, a ako joj treba vanjska pobuda, ona je inducirana. Reakcija se može inducirati dovođenjem topline (termokemijska reakcija), apsorpcijom vidljivog ili ultraljubičastog zračenja (fotokemijska reakcija) ili prolazom električne struje (elektrokemijska reakcija). Ako se reakcijom oslobađa toplina, ona je egzotermna, ako se veže – endotermna. Slično se prema reakcijskoj Gibbsovoj energiji dijeli na egzergonu i endergonu. Kemiluminiscencija je pojava emisije svjetlosti koju emitiraju pobuđene vrste nastale kemijskom reakcijom. Za razliku od ireverzibilne ili nepovrative reakcije, reverzibilna je ili povrativa reakcija ona u kojoj produkti nastaju, ali i uzajamno reagiraju, dajući ponovno reaktante, pa se istodobnim odvijanjem tih dviju reakcija uspostavlja dinamička ravnoteža. Katalizirana je reakcija ona koja je ubrzana dodatkom nekih tvari koje sudjeluju u reakciji, a pritom se ne troše. Obratno, inhibirana je ona reakcija, koja se pritom usporava. Za reakciju koja uključuje samo jednu vrstu tvari u složenijim smjesama kaže se da je selektivna.

Citiranje:
kemijska reakcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31160>.