antistrefon

antistrefon (grčki ἀντıστρέφεıν: poći u suprotnome smjeru), sofističko zaključivanje koje se može iskrenuti. Npr.: Euatlo se pogodio sa svojim učiteljem Protagorom da će mu isplatiti honorar za obuku iz prava kada dobije prvi proces. Euatlo ne vodi nijedan proces, ali i ne plaća honorar. Protagora je Euatla tužio sudu, zaključujući ovako: »Honorar mi moraš platiti u svakome slučaju: ako proces dobiješ, na temelju našega ugovora, a ako ga izgubiš, na temelju sudske presude.« Euatlo odgovara: »Neću ti platiti ni u kojem slučaju; dobijem li proces, na temelju sudske presude, a izgubim li ga, na temelju našeg ugovora.«

antistrefon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3119>.