Keresturi, Josip

Keresturi (Keresztury de Szinerszegh), Josip (Josephus, Iosephus, Croata Stridoniensis), hrvatski politički, pravni i povijesni pisac i diplomat (Štrigova, 20. II. 1739Varaždin, 27. I. 1794). Od 1754. do 1764. isusovac. Nakon novicijata u Beču specijalizirao je humanističke discipline u Gjöru 1757. i studirao filozofiju u Grazu 1758–59. Bio je profesor na isusovačkim gimnazijama u Trnavi (1760–62) i Zagrebu (1763–64). Od 1764. studirao je pravo u Grazu, potom bio bilježnik u Varaždinu. Za Josipa II. zastupnik Ugarske na bečkome dvoru; 1786. stekao plemstvo s pridjevkom »de Szinerszegh«. U djelima, koja je objavljivao pod pseudonimom Eleutherius Pannonius, iskazao se kao vodeći ideolog plemićke reakcije na reformni sustav Josipa II. Osudio je sve njegove reforme izuzev edikta o vjerskoj snošljivosti i (djelomice) slobode tiska te zastupao načela staleške monarhije. Zauzimao se za povlašteni status Crkve u javnome životu. Premda zastupnik ugarske državne ideje, osuđivao je centralizam ugarskoga plemstva i pokušaje uvođenja madžarskoga jezika u Hrvatskoj. Protivio se uvođenju njemačkoga jezika na području Vojne krajine te zagovarao stvaranje višenacionalne države u srednjoj Europi i na Balkanu. Od 1765. objavljivao je u Beču komentare o upravnim reformama i zakonima Josipa II. (Kraljevski podnesci, koji su zasnovani za kraljevstvo Ugarske i njemu priključena kraljevstva, kao i za carsku pokrajinu Transilvaniju, u doba kraljevanja cara i apostolskoga kralja Josipa II. – Constituta regia, quae regnante August. Imperatore et Rege Apostol. Josepho II. pro regno Hungariae eidemque adnexis regnis et provinciis nec non principatu Transilvaniae condita sunt, I–II, 1788–89). Osnovao je i vodio u Beču političke novine Ephemerides Vindobonenses (1776–85). Pripisuje mu se pjesma Nikaj na svetu lepšega ni, koju je zapisao Marko Mahanović u zbirci Horvatske popevke svetske (1814). Ostala djela: Josip II. na Elizejskim poljima (Josephus II. in Campis Elysiis, 1790), Leopold II. na Rakoškom polju (Leopoldus II. in Campo Rákos, 1790), O staroj ustanovi viteštva u Ugarskoj i posebice o ustanku plemstva (De veteri instituto rei militaris Hungaricae ac speciatim de insurrectione nobilium, 1790), Čudesna proroštva Eleuterija Panonca (Eleutherii Pannonii Mirabilia fata, 1791).

Citiranje:
Keresturi, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31251>.