TRAŽI DALJE:
STRUKE:

keson

ilustracija
KESON, 1. dizalica, 2. kompresor, 3. ulazni otvor, 4. skela, 5. okno za vađenje iskopanoga materijala, 6. stup mosta u gradnji, 7. radni prostor, 8. keson

keson (franc. caisson < tal. cassone: velika kutija), čelična ili armiranobetonska komora bez dna koja omogućuje iskapanje tla, izradbu temelja i druge radove pod vodom. Kao i kod ronilačkog zvona, održavanjem tlaka zraka u kesonu većim od tlaka vode na njegovu dnu sprječava se prodor vode u keson i radnicima omogućuje rad u njemu. Otkopavanjem tla ispod kesona, on se postupno spušta sve do nosivoga sloja pogodnoga za temeljenje npr. stupova mosta, obalnoga zida ili koje druge podvodne građevine. Keson se sastoji od radnog prostora i cijevnog okna sa zračnom komorom (splavnicom), koje služi za ulazak i izlazak radnikâ i alata te za izbacivanje iskopanog materijala, bez znatnijega gubitka tlaka zraka u kesonu. Dovod svježega zraka mora iznositi oko 30 m³ na sat za svakog radnika. Najveći prihvatljivi tlak u kesonu iznosi 3,5 bara, što omogućuje rad do 35 m ispod površine vode. Trajanje boravka radnika u kesonu određuje se prema dubini, pa može biti i kraće od 4 sata dnevno, a ako se radi na dubini od 30 m, izlazak iz kesona može trajati i do 70 min. Keson se izrađuje na obali, na splavi ili na skeli, a potom se vitlima i vretenima spušta u vodu.

Citiranje:
keson. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31297>.