Antojević, Pavko

Antojević, Pavko (Pavao Dubrovčanin), hrvatski medaljer i zlatar (Dubrovnik, oko 1420?, nakon 1478). Sin dubrovačkoga drvodjelca Antoja Bogičevića. Kao Donatellov suradnik, spominje se 1447. prigodom izradbe brončane oltarne pale s likom sv. Antuna u Padovi. Na napuljskome dvoru izradio tri medalje s likom Alfonsa Aragonskoga (nalaze se u British Museumu, London; Ca’ d’Oro, Venecija); također izradio u Urbinu medalju s likom Federica da Montefeltrea. Na tim se radovima potpisao: Pavi de Ragusio. God. 1461. vratio se u Dubrovnik, gdje je bio savjetnik pri gradnji zidina. Pretpostavlja se da je rezao kalupe za dubrovački novac i izradio reljef na luku iznad vrata Kneževa dvora.

Citiranje:
Antojević, Pavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3137>.