Antokoljski, Mark Matvejevič

Antokoljski [antako'l’sk’ij], Mark Matvejevič (Antokol’skij, Mark Matveevič), ruski kipar (Vilnius, Litva, 2. XI. 1843Frankfurt na Majni, 9. VII. 1902). Studirao od 1862. na Akademiji u Sankt Peterburgu, potom u Rimu i Parizu. Jedan od najvažnijih ruskih kipara XIX. stoljeća; realist, blizak grupi Peredvižnjika, koja se suprotstavljala konvencionalnomu akademizmu. Radio monumentalne spomenike iz ruske povijesti (Ivan Grozni, 1875; Nestor ljetopisac, 1890), portrete povijesnih ličnosti (Spinoza, 1887) te portrete suvremenika (Ivan Turgenjev, 1880).

Citiranje:
Antokoljski, Mark Matvejevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3138>.