STRUKE:

Kiseljak, Marije

Kiseljak, Marije, hrvatski matematičar (Rijeka, 21. X. 1883Zagreb, 25. XII. 1947). Studirao je u Beču na Visokoj tehničkoj školi (1901), na Filozofskome fakultetu u Beču (1902., 1904–05) i u Münchenu (1903–04), te doktorirao u Beču (1905). Bio je srednjoškolski profesor na Sušaku (1906–10) i u Zagrebu (1910). Predavao je algebru i teoriju brojeva na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu (od 1914), na Šumarskoj akademiji (od 1916) i na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (1919–25), gdje je bio rektor (1919–21). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu predavao je geometriju (1925–40). Bavio se teorijom brojeva, algebrom i geodezijom. Napisao je Udžbenik više matematike I (1920). U djelu Nauk o skupovima kao uvod u teoriju funkcija (rukopis od 1160 tipkanih stranica koji se čuva u Matematičkome zavodu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) Kiseljak je na sustavan način izložio teoriju skupova, opću topologiju i teoriju realnih funkcija.

Citiranje:
Kiseljak, Marije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31637>.