TRAŽI DALJE:
STRUKE:

klasna borba

klasna borba, opći naziv za društvene sukobe, koji proistječu iz proturječnosti klasnog ustrojstva društva. Njezino značenje najviše ističe marksistički orijentirana društvena teorija. Marx je smatrao da su klasne suprotnosti (ekonomske, socijalne, političke, ideološke) bitno obilježile ljudsku povijest i njezina su pokretačka snaga, te da se sva dosadašnja ljudska povijest, osim prvobitne zajednice, može označiti kao povijest klasnih borbi. Primjerice, prijelaz iz feudalizma u kapitalizam objašnjava se kao rezultat borbe između zemljišne aristokracije i novonastale kapitalističke buržoazije (građanstva). U suvremenim istraživanjima društva pojam klasne borbe sužava se i njime se označavaju sukobi na ekonomskoj razini (pregovaranje o plaćama, štrajkovi, izostajanje s radnoga mjesta) te na političkoj razini (promjena sindikalnih zakona, održanje države blagostanja, ekonomska politika). U kapitalističkim su društvima najznačajnije borbe između kapitalista i radnika, premda i druge klase, primjerice seljaštvo ili srednje klase, mogu isticati svoje zahtjeve ili biti uključene u saveze s jednom ili drugom stranom. U marksističkome poimanju te se borbe tumače kao izraz dubokih suprotnosti između kapitala i rada. Novije teorijske rasprave osporavaju temeljnu važnost klasne borbe i njezinu pokretačku snagu u povijesti, a smatraju je posljedicom temeljnijih, strukturalno određujućih društvenih sila, kao što su podjela rada, odnosi moći, razvojne promjene itd.

Citiranje:
klasna borba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31764>.