Klaudije, Apije Slijepi

Klaudije, Apije Slijepi (latinski Appius Claudius Caecus [a'p:i·us klạu'di·us kại'kus]), rimski političar (IV/III. st. pr. Kr.). Kao cenzor 312. pr. Kr. proveo je u upravi i sudstvu mnoge reforme koje su uzdrmale povlašten položaj patricija u Republici. Unatoč tomu, protivio se da se plebejcima dopusti obavljanje konzulske i svećeničke službe. Zagovornik rimskoga širenja prema Kampaniji i prema Magna Graecia. Njegovim nastojanjem izgrađeni su akvedukt Aqua Appia i cesta Via Appia. Govor što ga je održao u senatu 280. pr. Kr., kojim je zahtijevao da se odbiju mirovni uvjeti što ih je postavljao epirski kralj Pir, saveznik Tarenta u ratu s Rimom 282. do 272. pr. Kr., sačuvao se sve do carskoga doba; to je jedan od najstarijih proznih sastavaka u Rimljana. Sastavio je i zbirku izreka u stihu.

Citiranje:
Klaudije, Apije Slijepi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31771>.