TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Klek

Klek, selo jugozapadno od Metkovića; 217 st. (2011). Leži na sjeverozap. obali zaljeva Klek-Neum. Uzgoj masline i dr. Turizam. – Isprva posjed humskih knezova, a od 1322. jedna od luka u posjedu bosanskih vladara, koju je u XIV. st. zakupila Dubrovačka Republika. Na padini prema obali nalazi se Nonkovića kulina, obrambena utvrda četverokutna tlocrta. Iznad naselja je 1688. sagrađen obrambeni kompleks, Smrdan-grad (Smrden-grad). Na jugoistočnoj strani građevine nalazi se kula četverokutna tlocrta, a na sjeveroistočnoj strani, prema moru, kula kružna tlocrta i barokna kapelica. Grad je služio serdarima Nonkovićima za obranu venecijanskoga područja od Osmanlija. U blizini utvrde pronađeno je nekoliko stećaka.

Citiranje:
Klek. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31811>.