Klima, Viktor

Klima [kli:'ma], Viktor, austrijski političar (Beč, 4. VI. 1947). Nakon što je radio u austrijskoj naftnoj kompaniji, bio je 1992–96. ministar javnoga sektora i transporta, 1996–97. ministar financija te 1997–2000. predsjednik Socijaldemokratske stranke Austrije i savezni kancelar.

Citiranje:
Klima, Viktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31888>.