TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Klis

ilustracija
KLIS, tvrđava

Klis, naselje i općinsko središte 9 km sjeveroistočno od Splita, Dalmacija; 2987 st. (2011). Leži na prijevoju između Mosora i Kozjaka (150 m apsolutne visine), uz cestu Split–Sinj. Poljodjelstvo; stočarstvo (ovca, svinja, govedo). Prehrambena industrija (konzerviranje masline). Tragovi neolitičkoga života nađeni su u pećini Krčine. Tvrđava iz 852 (dograđivana pod Turcima i Mlečanima), župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije s freskama V. Paraća (prizori iz prošlosti Klisa). U naselju podno tvrđave nalazi se stara osmanska česma. U XVI. st. Osmanlije su ga utvrdili (tri obruča zidina i utvrđena vrata) i izgradili džamiju s minaretom. U prvoj polovici XVII. st. utvrdili su ga Mlečani (započeo Aleksandar Magli, dovršio Josip Santini), džamiju su pretvorili u crkvu, a minaret srušili. Današnji izgled Klisa potječe iz doba posljednje mletačke obnove. Vrijedna povijesna zbirka uređena je u tvrđavi. – U pretpovijesti gradinsko naselje, potom kasnorimski castrum. Prvi se put spominje u ispravi iz 852. kao dvor kneza Trpimira (ex curte nostra). U doba narodnih vladara Klis je bio središte starohrvatske županije koju u X. st. spominje Konstantin Porfirogenet pod imenom Parathalassia, a koja se prostirala od trogirskoga zaleđa do Poljica. Od XII. st. Klis su držali različiti gospodari: splitski nadbiskup, templari, u XIII. st. splitski knez Domald, u XIV. st. knezovi Bribirski i bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić, u prvoj polovici XV. st. knez Ivaniš Nelipčić, Ivan VI. Frankapan, velikaška obitelj Talovci, a 1460. ban Pavao Špirančić. God. 1466. došao je pod vlast hrvatsko-ugarskih kraljeva. Zbog svojega dominantnog položaja na cesti koja je iz Splita preko Sinja vodila u Bosnu, utvrđeni je grad u doba osmanskih osvajanja bio stalan cilj napadaja. Na čelu sa »senjskim kapetanom i knezom kliškim« P. Kružićem Klis je duže vrijeme odolijevao Osmanlijama. God. 1537. bio je osvojen pa je postao sjedištem Kliškoga sandžaka. God. 1571. Mlečani su neuspješno opsjedali Klis, a 1572. zajedno s domaćim pučanstvom prodrli su u utvrdu, ali ju nisu mogli zadržati. God. 1596. Splićani pod I. Albertijem i uskoci zauzeli su utvrdu, ali su je Osmanlije iste godine preoteli. Za Kandijskoga rata Klis je 1648. osvojio mletački general Leonardo Foscolo i utvrdio ga. Nakon pada Venecije Klis je 1797. pripao Habsburškoj Monarhiji. Kratko je vrijeme bio pod francuskom vlašću (1805–13), a potkraj XIX. st. izgubio je vojnu funkciju.

Citiranje:
Klis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31925>.