Antunac, Grga

ilustracija
ANTUNAC, Grga, Zlarinka, Zagreb, Gliptoteka HAZU

Antunac, Grga, hrvatski kipar (Šibenik, 11. III. 1906Zagreb, 15. I. 1970). Pohađao Obrtnu školu u Splitu (1926–30), diplomirao na Akademiji u Zagrebu (1932) i nastavio studij na specijalki I. Meštrovića. Predavao na zagrebačkoj Akademiji 1945–70. U kamenu, mramoru, bronci, slonovoj kosti, rjeđe drvu, izrađuje realistične likove (ciklus Zlarinke), kompozicije (Moja obitelj, 1940) i memorijalnu plastiku (spomenik u Salima). God. 1968–69. izradio nove vratnice na zapadnom i glavnom portalu šibenske katedrale, s prizorima iz Staroga i Novoga zavjeta, u kojima usklađuje tradiciju i suvremena kiparska shvaćanja. Bavio se izradbom medalja i plaketa, koje se odlikuju ne samo fizičkom sličnošću s modelom, nego i finom psihološkom karakterizacijom.

Citiranje:
Antunac, Grga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3206>.