STRUKE:

Knežević, Anto

Knežević, Anto, hrvatski filozof i slavist (Potočani, BiH, 23. III. 1959). Diplomirao filozofiju i ruski jezik (1985) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao (1989) te predavao (1986–90) na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti. Od 1990. živi i radi u SAD-u. Bavi se problemima nastanka i razvoja slavenskoga filozofijskoga nazivlja i srednjovjekovne filozofijske misli u Slavena istražujući jezik u njegovoj povijesnoj višeznačnosti. Glavna djela: Filozofija i slavenski jezici (1988), Najstarije slavensko filozofsko nazivlje (1991).

Citiranje:
Knežević, Anto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 15. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32062>.