Antunović, Kristofor Nikolin

Antunović, Kristofor Nikolin, hrvatski slikar (Ston, oko 1510?, 1580). Slikarstvo učio u Veneciji. Nastanio se u Dubrovniku 1529. Izradio poliptih za glavni oltar crkve sv. Marije u Pakljeni na Šipanu. Kao uzor poslužio mu je poliptih Tiziana i njegove radionice na Badiji kraj Korčule. Osim očuvanoga barjaka bratovštine kamenara iz crkve Domino u Dubrovniku, izradio je nekoliko slika (danas izgubljene) za obitelji Skočibuha i Lukarević.

Citiranje:
Antunović, Kristofor Nikolin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3211>.