STRUKE:

Knjiga Sirahova

Knjiga Sirahova (grč. Σοφία Σίραχ: mudrost Sirahova, lat. Ecclesiasticus: crkveni, hrvatski također Eklezijastik, stariji naziv Crkvenica), starozavjetna mudrosna knjiga. Pripada deuterokanonskim knjigama (nekanonske knjige Židovima i protestantima). Izvornik je između 190. i 175. pr. Kr. na hebrejskome napisao Isus Sirah, a na grčki preveo njegov unuk. Knjiga Sirahova donosi zbirku mudrosnih izreka koje na poučan i moralizatorski način potiču na dobro ponašanje i besprijekoran vjerski život.

Citiranje:
Knjiga Sirahova. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32111>.