TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Koblar, France

Koblar, France, slovenski kritičar, književni povjesničar i teatrolog (Železniki kraj Škofje Loke, 29. XI. 1889Ljubljana, 11. I. 1975). Slavistiku i klasičnu filologiju studirao u Beču i Ljubljani, doktorirao 1941. disertacijom o D. Ketteu. Od 1945. bio je redoviti profesor na Akademiji za glumačku umjetnost u Ljubljani. Bavio se svjetskom književnošću i novijim razdobljima slovenske književnosti. U monografijama Simon Gregorčič (1962) i Slovenska dramatika (I–II, 1972–73) te u mnogobrojnim esejima i kritikama o teatrološkim pitanjima pozitivistička osnova nadograđena je elementima estetike i psihološke raščlambe. Priredio je kritička izdanja D. Kettea, S. Gregorčiča, J. Stritara, F. Bevka, F. S. Finžgara, I. Pregelja i Izidora Cankara.

Citiranje:
Koblar, France. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32157>.