Kobler, Giovanni

Kobler, Giovanni, hrvatski pravnik i povjesničar (Rijeka, 22. VIII. 1811Rijeka, 2. VII. 1893). Studirao filozofiju i pravo u Zagrebu 1829–32., potom službovao u Rijeci kao gradski činovnik i sudac. Od 1835. radio kao odvjetnik, a od 1843. bio je riječki zastupnik u Ugarskom saboru u Pešti. Od 1850. bio je u državnoj službi u Rijeci, a 1853–73. u Zagrebu. God. 1854. vijećnik, a 1861–66. predsjednik Banskoga stola. Sudjelovao je u radu Hrvatskoga sabora 1861. God. 1870. bio je predsjednik apelacijskoga suda u financijskim predmetima, a 1871. umirovljen je s naslovom ministra savjetnika. Nakon povratka u rodni grad posvetio se proučavanju njegove povijesti pa je surađivao u časopisu L’Istria. Plod je njegova višegodišnjega rada posmrtno objavljena knjiga Povijesna svjedočanstva o liburnijskom gradu Rijeci (Memorie per la storia della liburnica città di Fiume, I–III, 1896).

Citiranje:
Kobler, Giovanni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32159>.