TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kohabitacija

kohabitacija (lat. cohabitatio: zajedničko stanovanje).

1. U politologiji, naziv za politički odnos dvaju nositelja (tijela, institucija) izvršne vlasti koji pripadaju različitim političkim blokovima ili strankama. Svojstvena je polupredsjedničkim (semiprezidencijalnim) političkim sustavima u kojima predsjednik države dijeli izvršnu vlast s vladom. Kada predsjednik države i parlamentarna većina koja podupire vladu dolaze iz stranaka ili koalicija drukčijega ideološko-političkoga spektra, nastupa kohabitacija koja podrazumijeva njihov nužan »institucionalni suživot« (coexistence institutionnelle) u kreiranju zajedničkih politika u kojima dijele ovlasti. Iako postoje različite modifikacije, kohabitacija nastaje u dva temeljna slučaja: u prvome, kada se za mandata predsjednika države izabere novi saziv parlamenta koji je oporbeni predsjedniku države, te u drugome, kada se za mandata parlamenta izabere predsjednik koji je u oporbi parlamentarnoj većini, a onda i samoj vladi, odn. premijeru. Najpoznatija je kohabitacijska tradicija u francuskome polupredsjedničkom sustavu koji je povijesno, od 1958 (Peta Republika), bilježio snažna kohabitacijska razdoblja, najčešće između socijalističkoga predsjednika države i desne degolističke skupštinske većine, odn. vlade i obrnuto, pa se strukturna kriza funkcioniranja vlasti prevladavala tako da se predsjednik države »povlačio« u djelokrug vanjske politike, prepuštajući vladi ostale funkcije. Iako je svojstvena semiprezidencijalizmu, kohabitacija se često tumači šire.

2. U sociologiji, naziv za zajednički život partnera bez formalno sklopljenoga braka, izvanbračna zajednica.

Citiranje:
kohabitacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32249>.