Koharić, Janko

Koharić, Janko, hrvatski povjesničar (Tovarnik, 8. X. 1877Dubrovnik, 10. II. 1905). Završio studij povijesti i zemljopisa na Sveučilištu u Zagrebu (1900). Gimnazijski nastavnik u Splitu (1901–03) i Dubrovniku (od 1904). Autor više kraćih historiografskih tekstova, među kojima se ističe Kraj hrvatskoga nacionalnoga kraljevstva (Das Ende des kroatischen Nationalkönigtums, 1904). Više je pozornosti izazvao recenzijama (Renesansa: izvor moderne kulture, 1900; Natko Nodilo, 1901), u kojima je uz kritiku djela iznosio i svoja gledišta na suvremeno hrvatsko društvo i znanost. Tekstove je objavljivao u listovima Svjetlo, Pokret, Hrvatska misao, Obzor, Život i dr.

Citiranje:
Koharić, Janko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32250>.