TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Koka d.o.o.

Koka d.o.o., hrvatsko peradarsko-prehrambeno industrijsko poduzeće sa sjedištem u Varaždinu. Tvrtka je osnovana 1961., a danas posluje kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću i članica je poslovnoga prehrambenog sustava Vindija d.d. iz Varaždina. Glavna joj je djelatnost uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, proizvodnja jaja, svježega peradskog mesa, mesnih prerađevina i gotovih paniranih proizvoda. Bavi se i proizvodnjom stočne hrane.

Citiranje:
Koka d.o.o.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32284>.