Kolesar, Irena

ilustracija
KOLESAR, Irena

Kolesar, Irena, hrvatska glumica (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 22. XI. 1925Zagreb, 3. IX. 2002). Glumiti je počela već u ratu, 1943. Bila je članica Centralne kazališne družine pri ZAVNOH-u, a zatim Kazališta narodnog oslobođenja Hrvatske. Od 1945. bila je članica zagrebačkoga HNK-a, zatim Jugoslovenskoga dramskog pozorišta u Beogradu (1953–73). Istaknula se kao Pera (M. Držić, Dundo Maroje), Giulietta, Hermija, Ofelija, Desdemona i Lady Ann (W. Shakespeare, Romeo i Giulietta, San ljetne noći, Hamlet, Otelo i Rikard III.), Kći (T. Williams, Staklena menažerija) i dr. Povremeno je nastupala i na filmu; tumačila je naslovnu ulogu u prvome jugoslavenskom filmu nakon II. svjetskog rata Slavica (1947) V. Afrića, poslije je glumila u prvim igranim filmovima K. Golika (Plavi devet, 1950) i Š. Šimatovića (Kameni horizonti, 1953).

Citiranje:
Kolesar, Irena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32395>.