Kolesarić, Vladimir

Kolesarić, Vladimir, hrvatski psiholog (Virovitica, 14. V. 1939). Diplomirao (1965) i doktorirao (1979) psihologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1962. radio na Odsjeku za psihologiju (isprva kao laborant); od 1986. redoviti profesor i predstojnik katedre za eksperimentalnu i biološku psihologiju, umirovljen 2009. Od 2014. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljitelj je i 1994–2003. glavni urednik međunarodnoga psihologijskoga časopisa Review of Psychology. Promiče znanstveni i metodološki pristup u istraživanjima psihologijskih problema, zauzima se za razvoj znanstvene psihologije. Glavna područja rada: psihofizika i osjetna psihologija, percepcija, darovitost, konstrukcija psihologijskih mjernih instrumenata, istraživanje smisla za humor i kvalitete života. Značajnija djela: Vidni osjeti izazvani električkim podraživanjem oka (1981), Uvod u psihologiju (koautor, 1991), Psihologijski rječnik (koautor, 1992), Statistički rječnik (koautor, 2000).

Citiranje:
Kolesarić, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32397>.