Koman, Mitja

Koman, Mitja, hrvatski fotograf (Veliki Podlog, Slovenija, 31. I. 1935Zagreb, 4. III. 2002). Završio grafičku školu u Ljubljani. U Zagrebu je radio u Grafičkome zavodu (1955–85) i Leksikografskome zavodu »Miroslav Krleža« kao umjetnički fotograf (1985–96). Istančanim osjećajem za kadriranje naglašava likovnu komponentu fotografije. Ilustrirao više od 250 naslova, monografija i kataloga (Krk, Gotička skulptura, C. Medović, J. Seissel).

Citiranje:
Koman, Mitja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32528>.