TRAŽI DALJE:
STRUKE:

komodor

komodor (engl. commodore < staroengl. commandore < franc. commandeur: zapovjednik).

1. Najniži admiralski čin u ratnim mornaricama SAD-a i Velike Britanije. U RH stalni čin višega pomorskog časnika (viši od kapetana bojnoga broda, a niži od kontraadmirala). Nizozemski naziv commandeur (kapetan broda) preuzela je potkraj XVII. st. britanska ratna mornarica. Komodor je u početku bio naziv za kapetana bojnoga broda ako se nalazio na čelu flotnoga sastava.

2. Počasni naslov najstarijega zapovjednika broda u velikim brodarskim kompanijama. Taj naslov često uživaju i predsjednici jedriličarskih klubova.

3. Naziv komodor konvoja pripadao je u I. i II. svjetskom ratu časniku ratne ili trgovačke mornarice, ukrcanu na jednom od brodova konvoja. Komodor je bio odgovoran za unutarnju organizaciju, navigaciju i postupke brodova u konvoju, te neposredno podčinjen zapovjedniku eskorte.

4. U prošlosti, zapovjedni brod konvoja ili najbolji brod u floti.

Citiranje:
komodor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32597>.