komparativna psihologija

komparativna (poredbena) psihologija, grana psihologije koja se bavi usporednim proučavanjem psihičkih procesa i ponašanja u ljudi i životinja te između različitih vrsta životinja. Naziv komparativna psihologija upotrebljava se i za usporedna psihologijska proučavanja zdravih i bolesnih ljudi, djece i odraslih te pripadnika različitih kultura i civilizacija.

Citiranje:
komparativna psihologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32627>.