kompetencija

kompetencija (engleski competence, njemački Kompetenz < kasnolatinski competentia: sposobnost).

1. U generativnoj lingvistici, termin koji je uveo N. A. Chomsky 1957. kao reinterpretaciju Saussureova termina langue iz poznate oprjeke langue–parole što označuje (prešutno govornikovo) znanje jezika za razliku od njegove jezične upotrebe. Međutim, dok Saussureu langue znači inventar elemenata, Chomsky u pojmu kompetencija vidi sustav generativnih pravila. K tomu, Saussureu sintaktički odnosi pripadaju pojmu parole, dok su u Chomskoga dio kompetencije. Oprjeka je kompetenciji (ovjeri) prema Chomskomu performancija (postava; engleski performance), »aktualna upotreba jezika u konkretnim situacijama«.

2. U književnoj teoriji, analogno značenju u Chomskoga neki su književni teoretičari (J. Culler) opisivali kompetenciju kao sklop pravila, konvencija i žanrova kojima se čitatelj služi u procesu razumijevanja književnoga teksta. Kritike upućene tom shvaćanju ističu da književna kompetencija nije onoliko spontana kao jezična kompetencija. Budući da se stječe obrazovanjem, ona je manje ravnomjerno raspoređena.

3. U psihologiji, pojam kompetencije uveo je 1959. R. W. White u svojoj psihologiji motivacije, gdje kompetencija označuje rezultate razvoja temeljnih sposobnosti koje nisu prirođene niti su proizvod sazrijevanja.

4. U filozofiji, općenita sposobnost razumijevajućega sudjelovanja u tijeku nekoga svrhovitog razgovora, dogovora i izvršenja dogovorenog unutar jedne komunikacijske zajednice. Ta komunikativna kompetencija nužna je pretpostavka djelatne kompetencije, tj. jamči intersubjektivnu valjanost neke individualno izvršene radnje. Ona zato od sudionika komunikativne i djelatne interakcije zahtijeva ne samo načelnu spremnost za međusobno razumijevajuće ophođenje i suizvršenje nego i primjereno razumijevanje dane situacije izvršenja. Zbog toga se kompetencija ne može svesti na stjecanje jezične kompetencije.

5. U pravu → nadležnost

Citiranje:
kompetencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32639>.