TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Komšić, Ivo

Komšić, Ivo, bosanskohercegovački sociolog i političar (Kiseljak, 16. VI. 1948). Diplomirao je (1970) i doktorirao (1985) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1977. predavao je na Mašinskom fakultetu, a od 1979. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1990. izvanredni je, a od 2000. redoviti profesor industrijske i političke sociologije. Godine 1993. bio je osnivač i predsjednik Hrvatske seljačke stranke BiH, potom član Predsjedništva BiH (1993–96), suosnivač (1994) i predsjednik Hrvatskoga narodnoga vijeća BiH (1994–2003), potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH (2001–02) i predsjednik Doma naroda Federalnoga parlamenta BiH (2000–02); od 2013. gradonačelnik Sarajeva. Glavna djela: Dijalektika robnog oblika (1987) i Automatizacija i humanizacija (2000).

Citiranje:
Komšić, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32679>.