TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Apel, Karl-Otto

Apel [a:pl], Karl-Otto, njemački filozof (Düsseldorf, 15. III. 1922Niedernhausen, 15. V. 2017). Diplomirao te doktorirao filozofiju (1950) na Sveućilištu u Bonnu. Predavao na Sveučilištima u Mainzu (1961), Kielu (1962–69), Saarbrückenu (1969–72) i Frankfurtu na Majni (1972–90). Zastupao stajalište transcendentalne jezične pragmatike; Kantovo tradicionalno »Ja mislim« (koje mora pratiti moje predodžbe) Apel je proširio idejom situacijskoga umnog argumentiranja u okviru načelno neograničene komunikacijske zajednice. U praktičnoj filozofiji Apel je razvijao nacrt tzv. formalističke diskursne etike koja formulira metapravila diskurzivnog argumentativnog postupka. Branio je mogućnost nove univerzalne etike čija se poopćivost (etičkih zahtjeva) ne konstituira monološki nego u praksi slobodnog diskursa i u suglasnosti sudionika u argumentativnoj praksi. Glavna djela: Ideja jezika u humanističkoj tradiciji od Dantea do Vica (Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico, 1963), Transformacija filozofije (Transformation der Philosophie, I–II, 1973), Kontroverza objašnjenje – razumijevanje u transcendentalno-pragmatičkom pogledu (Die »Erklären – Verstehen«–Kontroverse in transzendentalpragmatischer Sicht, 1979), Diskurs i odgovornost (Diskurs und Verantwortung, 1988), Paradigme prve filozofije (Paradigmen der Ersten Philosophie, 2011), Transcendentalno razmišljanje i povijest (Transzendentale Reflexion und Geschichte, 2017).

Citiranje:
Apel, Karl-Otto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3274>.