TRAŽI DALJE:
STRUKE:

konflikt

konflikt (lat. conflictus: trvenje, sudar), sukob, rasprava, borba; situacija u kojoj postoje suprotna zbivanja i tendencije, ponašanje, osjećaji i slično. U psihologiji su najpoznatiji konflikti među pojedincima ili grupama (interindividualni) i unutar pojedinca, konflikti motiva (intraindividualni konflikti). Konflikt unutar čovjeka ima četiri osnovna oblika: a) konflikt dvostrukog privlačenja (izbor između dvaju jednako privlačnih ciljeva), b) konflikt dvostrukog odbijanja (dva jednako odbojna cilja), c) konflikt istodobnog privlačenja i odbijanja (jedan cilj, koji istodobno privlači i odbija) i d) dvostruki konflikt istodobnoga privlačenja i odbijanja (dva cilja, koji istodobno privlače i odbijaju). Budući da i privlačenje i odbijanje rastu s približavanjem cilju, konflikt oblika a) lako je riješiti: čim se približimo jednomu od ciljeva, konflikt nestaje. Konflikt oblika b) vrlo je teško riješiti jer se s približavanjem jednomu od ciljeva odbojnost povećava, pa se odlučujemo za drugi cilj, što dovodi do oscilirajućega ponašanja. I konflikt oblika c) teško je rješiv, budući da s približavanjem cilju odbijanje raste brže od privlačenja, pa su u jednom trenutku oba konflikta jednaka. Konflikt oblika d) ima kod oba cilja isti proces kao kod c), a često se drži konfliktom tipa a), što on na žalost nije.

Citiranje:
konflikt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32777>.