Acta sanctorum

Acta sanctorum [a:'kta sankto:'~] (latinski: Djela svetaca), serija hagiografskih djela koja kritički obrađuju živote i djela svetaca po mjesecima crkvenoga kalendara, a počeo ju je objavljivati 1643. u Antwerpenu belgijski isusovac J. Bolland (→ bolandisti). U seriji objavljeno 67 svezaka. Od 1886. s dodatkom Subsidia hagiographica.

Acta sanctorum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=328>.