TRAŽI DALJE:
STRUKE:

konhoida

ilustracija
KONHOIDA, krivulja funkcije r = a sec θ + l; a) l < a, b) l > a, c) l = a

konhoida (prema grč. ϰογχόεıδης: slični školjci), algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda koja nastaje tako da se radijvektor koji vrškom ispisuje krivulju dok se giba po drugoj krivulji, poveća ili smanji za konstantni odsječak l. Ako je jednadžba neke krivulje u polarnom koordinatnom sustavu ρ = f(φ), tada je jednadžba njezine konhoide ρ = f(φ) ± l.

Nikomedova konhoida je konhoida pravca.

Pascalov puž konhoida je kružnice.

Citiranje:
konhoida. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32800>.