Konstantin IV. Pogonat

Konstantin IV. Pogonat (grčki Κωνσταντῖνος Πωγων8118τος, Κōnstantĩnos Pōgōnãtοs: Konstantin Bradati), bizantski car od 668 (?, oko 650Carigrad, IX. 685). Najstariji sin Konstansa II. Pogonata. Njegovu vladavinu obilježila je arapska opsada Carigrada (674–678) suzbijena uporabom grčke vatre, a pobjeda bizantske vojske označila je prekretnicu u ratovima s Arapima. Ratovao je protiv Bugara koje nije uspio spriječiti da prijeđu donji Dunav i na području Bizantskoga Carstva osnuju državu (680–681); pritom se obvezao na plaćanje godišnjega danka. Dao je sazvati šesti ekumenski koncil u Carigradu (680–681) na kojem je bio osuđen monoteletizam. Za njegove je vladavine učvršćeno monarhijsko načelo carske vlasti uz prenošenje carskih prava na najstarijega sina. Naslijedio ga je Justinijan II.

Citiranje:
Konstantin IV. Pogonat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32881>.