STRUKE:

Acta Senatus

Acta Senatus [a:'kta sena:'tu:s] (lat.: Senatski izvještaji), službeni zapisnici sjednica rimskoga Senata; sadržavali su donesene zaključke, a poslije i glavne dijelove rasprava. Nazivani su još i Commentarii Senatus i Acta Patrum. Od 59. pr. Kr., po Cezarovoj naredbi, objavljivana u Acta diurna, što je već August zabranio. Poslije (poč. V. st.) tijek sjednica bilježili su stenografi, a nadzor bilježaka obavljali carski činovnici.

Acta Senatus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=329>.