kontinentalni šelf

kontinentalni šelf (engleski shelf: prud), pojas razmjerno plitka morskoga dna koji okružuje kontinente; na vanjskom rubu naglo silazi prema dnu dubokoga mora. Dio je kontinentalne kore Zemlje. Od obalne linije postupno se spušta do izobate od 200 m; vanjska granica u nekim morima može biti na dubini od 100 do 500 m. Prosječna širina svjetskog šelfa iznosi oko 70 km, najširi je (oko 640 km) u Sjevernom ledenome moru pred obalom Sibira. Kontinentalni šelfovi često su područja bogata naftom (Meksički zaljev, Perzijski zaljev, Sjeverno more, Beaufortovo more i dr.). U stručnoj literaturi upotrebljavaju se i nazivi kontinentalni prag, epikontinentalni pojas, kontinentalna stepenica, priobalni rub, epikontinentalni rub.

Citiranje:
kontinentalni šelf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32926>.