TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kontingent

kontingent (njem. Kontingent < franc. contingent, od lat. contingere: dotaknuti, dosegnuti), udjel, dio doprinosa, kvota.

1. U vanjskoj trgovini, mjera kojom se označava količina ili vrijednost robe koja se smije izvoziti ili uvoziti tijekom unaprijed utvrđenoga razdoblja (obično godinu dana), a propisala su je mjerodavna drž. tijela. Pojavio se već od 1929–33. radi suzbijanja posljedica svjetske gosp. krize u smislu količinskog i vrijednosnog ograničavanja izvoza ili uvoza robe, pa je postao važnim instrumentom vanjskotrgovinske politike mnogih zemalja. Argument za uvođenje kontingenata ili kvota najčešće je uravnoteženje platne bilance zemlje bez promjene tečaja nac. valute. Kontingentom se, također, nastoji osigurati opskrba domaćega gospodarstva esencijalnim proizvodima te korigirati domaća ponuda i potražnja, što bi trebalo utjecati na uravnoteženje cijena određenih proizvoda. Uvođenje kontingenta može, međutim, imati i negativne posljedice kao što su nepredvidljivost promjena cijena izazvanih utjecajem kontingenta, jaka državna intervencija koja dovodi do sporosti u razmjeni robe i usluga s inozemstvom, birokratizacija i poskupljenje vanjskotrgovinskoga poslovanja. Prema kriteriju propisivanja i utvrđivanja kontingenti se dijele na ugovorne (konvencionalne) i autonomne. Ugovorni se kontingenti utvrđuju prigodom sklapanja bilateralnih, najčešće klirinških trgovinskih sporazuma, pri čemu svaka zemlja određuje svoju kontingentnu listu izvoza i uvoza s navedenim proizvodima, odnosno robama koje će se međusobno razmjenjivati, a time se isključuje mogućnost nastajanja neravnoteže u međusobnom robnom prometu i plaćanju. Kontingenti su indikativni, tj. ne znače obvezu države da izveze, odnosno uveze robu do visine kontingenta, nego samo obvezu da se neće praviti smetnje izvoznicima i uvoznicima glede njegove realizacije ako se sklope konkretni kupoprodajni ugovori s njihovim inozemnim partnerima. Autonomni kontingenti predstavljaju određene količine robe koje se, na temelju odluke države, mogu izvesti ili uvesti u određenom razdoblju iz svih zemalja, ali ne preko onog utvrđenoga limita iznad kojega je svaki izvoz ili uvoz zabranjen. Carinski kontingent znači sniženje ili potpuno ukinuće carinske stope za uvoz određenih proizvoda, bilo da se radi o uvozu iz zemalja s kojima je sklopljen bilateralni ili multilateralni sporazum o posebnim carinskim povlasticama (preferencijalima) ili pak o proizvodima kojima je domaće tržište izrazito deficitarno ili ih uopće nema.

2. U vojništvu, odred kopnene vojske, zrakoplovstva ili mornarice privremeno izdvojen iz sastava glavnih snagâ i upućen na provedbu posebne zadaće.

Citiranje:
kontingent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32928>.