TRAŽI DALJE:
STRUKE:

konveksan skup

konveksan skup, svaki podskup A realnoga vektorskog prostora X koji zadovoljava uvjet da zajedno sa svake dvije točke x, y iz A, u A leži i cijela spojnica tih točaka, tj. sve točke oblika tx + (1 – ty, 0 ≤ t ≤ 1. Konveksni su skupovi važni u linearnom matematičkom programiranju, jer je skup svih rješenja sustava linearnih nejednadžbi konveksan.

Citiranje:
konveksan skup. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32970>.