konvencije o zaštiti okoliša

konvencije o zaštiti okoliša, međunarodni pravni dokumenti kojima se utvrđuju pravila, norme i standardi za zaštitu okoliša. Većina konvencija stvara se u okviru organizacije Ujedinjenih naroda. Konvencije se obično nazivaju prema gradu u kojem su prihvaćene. (→ barcelonska konvencija; bernska konvencija; bazelska konvencija; rotterdamska konvencija; stockholmska konvencija)

Citiranje:
konvencije o zaštiti okoliša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32973>.