STRUKE:

apofanzis

apofanzis (grčki ἀπόφανσıς: otkrivanje, pokazivanje, prokazivanje), iskaz, tvrdnja, način »očitovanja« nečega u govoru, za razliku od stavova u kojima se izražavaju pitanja, želje ili zapovijedi. Po Husserlu, nauk o formi apofantičkih stavova (apofantika) nastoji a priori odrediti sve smisaone forme sudova i on se zato razlikuje od tradicionalne formalne logike koja počiva na doksičkim stavovima. Za Heideggera, govor (λόγος) kao apofanzis omogućuje da se iz samoga sebe vidi ono »o čemu govor jest«.

apofanzis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3317>.