TRAŽI DALJE:
STRUKE:

apofonija

apofonija (apo- + -fonija), alterniranje morfema na temelju razlike u njihovu vokalizmu, odn. alterniranje samoglasničkih fonema, naglaska i duljine unutar jednoga te istog morfema. U skladu s time apofonija može biti kvantitativna – kada se kratki samoglasnici zamjenjuju dugima i obrnuto: ŏ>ō>a (pro-bŏd-63250-ti>pro-bōd-a-ti>pro-bad-a-ti), ě >ē (pre-glĕd-a-ti>pre-glēd-a-ti) itd. i kvalitativna – kada se (uzajamno) zamjenjuju različiti samoglasnici: e//i (iz-rek-63250-ti//iz-ric-a-ti), e//o (do-nes-63250-ti>do-nos-i-ti) itd. Navedeni primjeri pokazuju da apofoniju prati promjena značenja (bilo riječi bilo oblika riječi). (→ prijevoj)

Citiranje:
apofonija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3318>.