TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kos, Janko

Kos, Janko, slovenski književni teoretičar, povjesničar i kritičar (Ljubljana, 9. III. 1931). Diplomirao (1956) i doktorirao (1969) na Filozofskome fakultetu u Ljubljani, gdje je do umirovljenja 1998. bio profesor komparativne književnosti i književne teorije. Redoviti je član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti od 1983. Bavi se slovenskom književnošću, posebno djelom F. Prešerena, V. Vodnika, M. Čopa i I. Cankara, komparativnom književnošću i književnom teorijom, osobito teorijom romana (Prešerenov pjesnički razvoj – Prešernov pesniški razvoj, 1966; Prešeren i europska romantika – Prešeren in evropska romantika, 1970; Moderna misao i slovenska književnost – Moderna misel in slovenska književnost, 1983; Uvod u književnu teoriju – Očrt literarne teorije, 1983; Komparativna povijest slovenske književnosti – Primerjalna zgodovina slovenske literature, 1987., dopunjeno izdanje 2001; Na putu u postmodernu – Na poti v postmoderno, 1995., i dr.).

Citiranje:
Kos, Janko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33288>.