Kosuth, Joseph

ilustracija
KOSUTH, Joseph, Jedan i osam – opis A, 1965.

Kosuth [kɔ:'su:ϑ], Joseph, američki likovni umjetnik (Toledo, Ohio, 31. I. 1945). Jedan od glavnih predstavnika i teoretičara konceptualne umjetnosti, koju tumači kao lingvističku analizu same umjetnosti. Djelom Jedan i tri stolca, 1965 (drveni stolac, fotografija toga stolca i leksičko tumačenje riječi stolac) ilustrirao je svoje filozofsko-konceptualno stajalište. Od 1969. bio je izdavač mnogih publikacija umjetničke skupine Art & Language. Piše teorijske radove od kojih se ističe Umjetnost nakon filozofije (Art after Philosophi, 1969).

Citiranje:
Kosuth, Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33403>.